REGENERACJA ZBIORNIKÓW LPG

Regeneracja zbiorników LPG składa się z dwóch etapów : części gazowej oraz części antykorozyjnej.

Częścią gazową zajmuje się firma współpracująca LPG Partner/Chemet
W części korozyjnej regeneracja polega na ocenie stanu zabezpieczenia zbiornika oraz jego kwalifikacja do częściowej bądź pełnej regeneracji. Następnie zbiornik jest omiatany częściowo bądź w całości czyszczony strumieniowo-ściernie oraz malowany właściwymi powłokami zgodnie z jego przeznaczeniem (zbiorniki naziemne lub podziemne).

Zregenerowane w ten sposób zbiorniki są poddane kontroli jakości – grubości i szczelności powłok oraz oddawane do dalszej eksploatacji.