Tarnowskie Góry dnia 28.02.2020r.

MISJA FIRMY

„Misją naszego przedsiębiorstwa jest oferowanie naszym Klientom profesjonalnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych, hydroizolacyjnych, trudnościeralnych i chemoodpornych dla infrastruktury przemysłowej”

Niezbędnym warunkiem realizacji powyższej misji jest szczególna dbałość
o zadowolenie Klientów i innych Stron Zainteresowanych ze świadczonych przez nas usług. Cel ten powinien być realizowany przez właściwy dobór głównych czynników wpływających na atrakcyjność naszej oferty zgodnie ze wzorem:

SATYSFAKCJA KLIENTA = optymalna kombinacja oferowanej Jakości, Ceny i Czasu realizacji

Dlatego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015. Głównym celem Polityki Jakości naszej Firmy jest: Stały wzrost satysfakcji naszych Klientów ze świadczonych przez nas usług.

POLITYKA JAKOŚCI SAVEPOL Sp. z o.o.

Założenia przyjętej Polityki Jakości:

  • Właściwa identyfikacja potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych Klientów oraz innych stron zainteresowanych.
  • Przestrzeganie ustawowych przepisów prawnych i regulacji.
  • Dostarczanie wyrobów w pełni satysfakcjonujących naszych Klientów.
  • Dbanie o to, aby zachowana była właściwa proporcja pomiędzy jakością produktu, czasem jego realizacji oraz kosztem jego wykonania, pozwalająca na utrzymanie stałego wzrostu przedsiębiorstwa.
  • Systematyczne podnoszenie jakości oferowanych produktów osiągane przez ciągłe doskonalenie wszystkich procesów związanych z przyjętą Polityką Jakości.
  • Doskonalenie pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.
  • Dbałość o środowisko przez minimalizację strat i odpadów, oraz użycie nowoczesnych farb, mniej szkodliwych dla środowiska.

W celu realizacji tak określonych założeń przyjętej Polityki Jakości Zarząd zobowiązuje się do:

  • Uznania przyjętych zasad Polityki Jakości jako podstawowego elementu strategii firmy oraz ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
  • Zabezpieczenia zasobów przedsiębiorstwa do realizacji postawionych celów.
  • Motywowania i kontrolowania pracowników w zakresie realizacji przyjętych założeń Polityki Jakości.